Divadýlko - Červená Karkulka

 

Divadýlko - Červená Karkulka

Ve čtvrtek 17.10.2019 odjíždíme po 8:00 hodině do kladenského divadla Lampion na dětské představení Červená Karkulka.

Prosím rodiče o vhodné oblečení pro své děti.

 

Třídní schůzka pro zákonné zástupce dětí 5. 9. 2019 ve 16,00 hodin

Ve čtvrtek 5. 9. od 16,00 hodin se bude v mateřské škole konat informativní schůzka pro rodiče.
Rodiče budou podepisovat důležité dokumenty MŠ, Školní řád apod.
 
 

 

 

 

 

NAVÝŠENÍ ŠKOLNÉHO V MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás touto cestou informovat o navýšení úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. školného) od 1.9.2019 na částku 600,- měsíčně na dítě, které nedovršilo 5 let a 300,- měsíčně na dítě, které dovršÍ 6 let a bude v tomto školním roce předškolákem. Navýšení úplaty bylo navrženo a schváleno zřizovatelem naší MŠ Školských sester v Břevnově dne 1.4.2019. na zasedání školské rady.

 

Vedly nás k tomu tyto důvody:

  • Zvýšení nákladů na provoz školky

 

Děkuji za pochopení.

 

Mgr. Radka Hartmanová

Ředitelka MŠ