Informace k zápisu do naší MŠ pro rok 2019 /2020

Datum: 
Pondělí, Březen 25, 2019 - 14:16

Výsledky zápisu do MŠ

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Zahrádka sv. Františka, Budeničky, pro školní rok 2019/2020

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádostem o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/ 2020 byly přijaty tyto děti s přiřazeným registračním číslem:            

                                               4/19

                                               5/19

                                               6/19

                                               7/19

Vyvěšeno: 14.5.2019

Mgr. Radka Hartmanová, ředitelka školy

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020                 

se uskuteční dne 13.5.2019 od 9.00 – 11.00 hodin v MŠ Zahrádka sv. Františka, Budeničky 33, Šlapanice

   Do MŠ mohou být zapsány děti od 3 do 6 let, které nastoupí v září 2019 nebo v průběhu školního roku.

 Zákonní zástupci dítěte přinesou s sebou:

občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení od lékaře o očkování dítěte – tiskopis možno vyzvednout v MŠ nebo stáhnout na našich web. stránkách  http://www.skolkazsf.cz/ .

Očkování je povinné pro všechny děti, kromě dětí, které budou nastupovat do povinného posledního ročníku MŠ. Ty očkovány být nemusí. Povinné vzdělávání v posledním ročníku MŠ se bude týkat dětí narozených od 1.9.2013 do 31.8.2014 a dětí s odkladem školní docházky, tj. dětí narozených od 1.9.2012 do 31.8.2013.

 

Ředitelka MŠ

Mgr. Radka Hartmanová