My tři králové ....

Datum: 
2019-02-07 00:00:00
Popisek: 
Naše školka se zapojila do tříkrálové sbírky. Pomohli jsme vybrat dost penízků pro charitní dům ve Slaným. Děkujem všem, kteří nám otevřeli dveře.